Predmet
Pracovné ponuky za
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Gymnázium, Košice-Sever

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Park mládeže 5, Košice-Sever
Aprobácia
Anglický jazyk, Občianska náuka
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
7.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
661
Platové podmienky
V zmysle Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov).
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie II.stupňa podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a Vyhlášky č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch.
Ďalšie požiadavky
Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť.
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium
Park mládeže 5
04001 Košice-Sever
https://gpm.edupage.org/
0556335470,+421556335470
Kontaktná osoba
Mgr. Milan Marinčák, riaditeľ školy
+421556335470