Predmet
Pracovné ponuky za

Psychológ, školský psychológ

Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Veľký Kýr

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 7, Veľký Kýr
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
220
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov /príloha č.10/ (vyhovuje iba vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia)
Ďalšie požiadavky
Pozícia bude obsadzovaná v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí III.
Požadované doklady: žiadosť, životopis vo forme europasu, doklady o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda
Školská 7
94107 Veľký Kýr
https://zsvkyr.edupage.org/
0356593133,0356593031
Kontaktná osoba
Mgr. Kristián Kováč
0911010163