Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Rakovec nad Ondavou 2, Rakovec nad Ondavou
Aprobácia
Anglický jazyk, Nemecký jazyk
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
185
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
- ovládanie práce na PC word, excel, powerpoint, internet, interaktívna tabuľa,
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
výborné komunikačné a sociálne spôsobilosti,
- záujem o uplatňovanie inovačných foriem a metód práce s deťmi,
- organizačné schopnosti,
- pozitívny prístup pri riešení problémov a schopnosť pre tímovú spoluprácu.
Zoznam požadovaných dokladov :
• Žiadosť
• Profesijný životopis
• Motivačný list
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Po vyzvaní predložiť doklady na osobnom pohovore :
• Overené kópie dokladov o získanom vzdelaní
• Zdravotná a duševná spôsobilosť / potvrdenie od lekára /

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Rakovec nad Ondavou 2
07203 Rakovec nad Ondavou
https://zsrakovec.edupage.org/
0566889126,+421915883398
Kontaktná osoba
PaedDr. Jarmila Lehotayová PhD.
0915883398