Predmet

Školský digitálny koordinátor

Základná škola s materskou školou, Lokca

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 71/3, Lokca
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
324
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
V zmysle náplne práce školského digitálneho koordinátora
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
zdravotná spôsobilosť
bezúhonnosť
ovládanie štátneho jazyka

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Školská 71/3
02951 Lokca
https://zslokca.edupage.org/
0435591205,0435524510,0903017969
Kontaktná osoba
Ivan Dudáš
+421903017969