Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola Milana Rastislava Štefánika, Most pri Bratislave

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Športová 80/470, Most pri Bratislave
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
472
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, PowerPoint, ETK, Edupage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Profesijný životopis a žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné doručiť e-mailom alebo poštou.
Kontakt: Mgr. Ladislav Peciar – riaditeľ školy, telefonický kontakt: 0911 119155 [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Milana Rastislava Štefánika
Športová 80/470
90046 Most pri Bratislave
https://zs-mostpribratislave.edupage.org/
0245951114
Kontaktná osoba
Mgr. Ladislav Peciar
0911119155