Predmet
Pracovné ponuky za

Pedagogický asistent

Materská škola, Nové Mesto nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Poľovnícka 12, Nové Mesto nad Váhom
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.6.2024
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
601
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základné znalosti Word, Excel
Vzdelanie
Požadované kvalifikačné predpoklady:
• úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie v zmysle zákona
č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka

Osobnostné predpoklady:
-pozitívny vzťah k deťom
-zmysel pre tímovú prácu
-ochota učiť sa

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu
• písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov

Žiadosť o prijatie do zamestnania doručte elektronicky na adresu školy: [email protected]

Termín zasielania žiadostí na pracovnú pozíciu je do 20.6.2024

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. V prípade pohovoru Vás budeme kontaktovať.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Poľovnícka 12
91501 Nové Mesto nad Váhom
www.materskaskolanmnv.sk
032/7484484,032/7484482
Kontaktná osoba
PaedDr. Dana Chmelová
0327484484