Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Handlová

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Morovnianska cesta 1866/55, Handlová
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
298
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z.z. a Nariadenie vlády SR č. 220/2022 Z.z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, Word
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z.z..
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
1) písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
2) profesijný štruktúrovaný životopis
3) súhlas s poskytnutím osobných údajov v zmysle GDPR!!! Požadované doklady treba posielať na e-mail: [email protected] .

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Morovnianska cesta 1866/55
97251 Handlová
https://zsmchandlova.edupage.org/
0465476498,046/5476498
Kontaktná osoba
Mgr. Elena Šoltysová
+421465476498