Predmet

Vychovávateľ

Základná škola s materskou školou , Suchá nad Parnou

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Suchá nad Parnou 55, Suchá nad Parnou
Termín nástupu
21.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.7.2024
Rozsah úväzku
55%
Počet študentov školy
344
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a závisí od vzdelania a dĺžky praxe (v rozmedzí od 515,90 do 696,00 Eur pri 55% úväzku brutto)
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet-pokročilý,Word, využívanie IKT
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z. - SŠ vzdelanie (predškolská a elementárna pedagogika, vychovávateľstvo)
Ďalšie požiadavky
Vhodné aj pre uchádzača v dôchodkovom veku.
Pracovná doba na pracovisku prevažne od 12.15 do 15.00.
Ďalšie podmienky:
 zdravotná spôsobilosť,
 bezúhonnosť,
 ovládanie štátneho jazyka.
Profesionalita, komunikatívnosť, flexibilita, zodpovednosť a tvorivosť.
Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.
Znalosť práce s počítačom na úrovni pokročilý.
Schopnosť pracovať v tíme.
Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce v ŠKD.

Zoznam požadovaných dokladov:
-písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
- profesijný životopis (CV)
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Škola si vyhradzuje právo do užšieho výberu kontaktovať iba vybraných uchádzačov. O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač informovaný písomne (e-mailom).

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Suchá nad Parnou 55
91901 Suchá nad Parnou
0903580155
Kontaktná osoba
Mgr. Katarína Dzureková
0903580155