Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Horné Srnie

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 368/2, Horné Srnie
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.6.2024
Rozsah úväzku
75%
Počet študentov školy
213
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, aSc Agenda
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Prax na pozícii školského špeciálneho pedagóga vítaná.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha
Školská 368/2
91442 Horné Srnie
https://zshsrnie.edupage.org/
0326588227,+421902132343
Kontaktná osoba
PaedDr. Martina Hanusová
0902132343