Predmet

Zdravotná sestra

Základná škola s materskou školou, Chorvátsky Grob

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Javorová alej 1, Chorvátsky Grob
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
áno

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, OpenOffice, MS Teams, edupage
Vzdelanie
- lekár – diplom v študijnom odbore všeobecné lekárstvo
- sestra – diplom v študijnom odbore ošetrovateľstvo (Bc.); diplom o ukončení absolutória
v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra; maturitné vysvedčenie nadobudnuté
v študijnom odbore všeobecná sestra alebo detská sestra alebo zdravotná sestra alebo
ženská sestra
- zdravotnícky záchranár – diplom v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť
(Bc.); maturitné vysvedčenie nadobudnuté v študijnom odbore zdravotnícky záchranár
- verejný zdravotník – diplom v študijnom odbore verejné zdravotníctvo (Bc.
Ďalšie požiadavky
- vykonáva poradenstvo a edukačné činnosti v oblasti výchovy a podpory zdravia, vrátane
zdravého životného štýlu, duševného zdravia, ústneho zdravia, reprodukčného zdravia a iné
- zabezpečuje dodržiavanie bezpečného prostredia dieťaťa a žiaka v škole,
- sleduje a posudzuje zdravotný stav
- aplikuje lieky všetkými dostupnými formami
- hodnotí a ošetruje poruchy celistvosti kože
- registrácia v príslušnej stavovskej organizácii (komore)

Chceš pracovať v modernej škole, kde to žije? Tak to si nás práve našiel! Sme nová škola plná priateľských ľudí, ktorí svoju prácu robia s láskou, so zanietením a kreatívne... Ak sa chceš stať našou súčasťou pošli nám svoj životopis a buď jedným z nás. Tešíme sa na Teba:-)
Škola Javorka 😉

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Javorová alej 1
90025 Chorvátsky Grob
https://skolajavorka.edupage.org/
0918034074
Kontaktná osoba
Silvia Hikkerová
0910488832