Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Súkromná základná škola, Zvolen

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Petra Jilemnického 1813/1, Zvolen
Aprobácia
Biológia, Chémia, Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
15.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
200
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Hľadáme učiteľku/učiteľa 2.stupňa do modelovej inkluzívnej základnej školy Alma vo Zvolene. Aprobácia slovenský jazyk v kombinácii s biológiou, chémiou alebo nemeckým jazykom. Hľadáme človeka s aktívnym prístupom k osobnostnému a profesionálnemu rastu, schopnosťou spolupracovať a budovať vzťahy.

Škola prechádza na súkromného zriaďovateľa CEEV Živica, ktorý ponúka podporu a pomoc pri plnení pracovných povinností.
Snažíme sa u žiakov rozvíjať životné zručnosti, učíme ich pracovať s faktami aj so svojimi emóciami. Pripravujeme ich na skutočný život a žijeme ho s nimi. www.skolaalma.sk

PRETO HĽADÁME DO NÁŠHO TÍMU 1. STUPŇA NIEKOHO, KTO:
- vidí zmysel v práci s deťmi
- je zameraný na rast seba aj detí, ktoré sprevádza na ceste za poznaním
- rád spoznáva nové veci
- rád (sa) inšpiruje
- je otvorený prijímaniu spätnej väzby
- je tvorivý v hľadaní nových možností
- má rád dobrodružstvo
- je vnímavý, citlivý, podporujúci
- slová "spolupráca, zodpovednosť" považuje za výstižné pri vlastnom opise

POŽIADAVKY:
- práca v tíme
- profesionalita a odbornosť
- schopnosť načúvať

PONÚKANÉ BENEFITY:
- práca v rôznorodom prostredí
- podporujúci a spolupracujúci kolektív
- možnosť byť súčasťou inšpiratívneho vzdelávacieho projektu vo Zvolene
- podpora ďalšieho rozvoja, možnosť vzdelávania sa
- silná podpora od zriaďovateľa a partnerských organizácií
- dobrodružstvo

V prípade záujmu spolu so životopisom pošlite aj motivačný list na [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola
Petra Jilemnického 1813/1
96001 Zvolen
www.skolaalma.sk
0455330932
Kontaktná osoba
Júlia Žabková
0918743173