Predmet
Pracovné ponuky za

Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Lietava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lietava 216, Lietava
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
240
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pracovná pozícia je rozdelená do úväzkov pre 2 školy.
Ďalšie požiadavky
- odborné činnosti v rámci školského podporného tímu,
- poskytovať krízovú intervenciu, odbornú pomoc a psychologické poradenstvo deťom/žiakom v rámci psychologickej intervencie,
- zabezpečuje rôzne formy psychologickej podpory deťom/žiakom, ich rodinám a podľa možností aj zamestnancom školy v oblasti výchovy a vzdelávania (individuálne a skupinové poradenstvo)
- spolupodieľať sa na realizácií preventívnych činností, skvalitňovaní a optimalizácií vzťahov v triednych kolektívoch,
- konzultačná a poradenská činnosť zameraná na rodinu žiaka a pedagogických zamestnancov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Lietava 216
01318 Lietava
https://zslietava.edupage.org/
+421905454707,0905454707
Kontaktná osoba
Tatiana Obložinská
0905454707