Predmet
Pracovné ponuky za

Špeciálny pedagóg

Centrum poradenstva a prevencie, Senica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Robotnícka 62, Senica
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet-pokročilý, word-pokročilý, excel-pokročilý, program Evup - základy...
Vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických odborných zamestnancov /príloha č. 11/ a v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov
Ďalšie požiadavky
- kvalifikačné predpoklady
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- odolnosť voči záťaži
- ovládanie štátneho jazyka

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Centrum poradenstva a prevencie
Robotnícka 62
90501 Senica
www.cpppapse.webnode.sk
0346512060
Kontaktná osoba
PhDr. Lucia Bélová, riaditeľka CPP
0346512061