Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Lisková

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ulica pod Chočom 550, Lisková
Aprobácia
Anglický jazyk, Geografia, Chémia
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
161
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Úväzok je možné do 100% doplniť pozíciou pedagogický asistent , závisí od aprobácie učiteľa.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Ulica pod Chočom 550
03481 Lisková
https://zsliskova.edupage.org/
0444351174,0911306462
Kontaktná osoba
Ing. Renáta Galanová
0911306462