Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Štefana Moysesa, Tesárske Mlyňany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 608, Tesárske Mlyňany
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
231
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Práca s internetom, práca s programom Word, Excel, Power Point, Edupage.
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Potrebné doklady:
• kópie dokladov o vzdelaní (diplom, DPŠ)
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• motivačný list
• profesijný životopis
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Zb. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Štefana Moysesa
Školská 608
95176 Tesárske Mlyňany
https://zssm-tm.edupage.org/
0376426903,0376426902,+421 37 6426902
Kontaktná osoba
Mgr. Filip Pánik
+421 905 844 463