Predmet
Pracovné ponuky za

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Bidovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bidovce 209, Bidovce
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
410
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Bidovce 209
04445 Bidovce
https://zsbidovce.edupage.org/
0556965284,0557294955,055/6965284
Kontaktná osoba
Mgr. Ladislav Vangor
055 6965284