Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Dolná Krupá

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 439/12, Dolná Krupá
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
175
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z.,
ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Ovládanie internetu a MS Office
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení
neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
- ovládanie štátneho jazyka,
- zdravotná spôsobilosť,
- bezúhonnosť,
- komunikatívnosť, zodpovednosť, záujem pracovať na sebe, vzdelávať sa, podieľať sa na rozvoji školy.

Požadované dokumenty:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- doklad o dosiahnutom ukončenom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Školská 439/12
91965 Dolná Krupá
https://zsdkrupa.edupage.org/
0335577153,+421905231812
Kontaktná osoba
Katarína Mitnaverová
0910 761 153