Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Školský digitálny koordinátor

Súkromná stredná odborná škola služieb, Poprad

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ulica SNP 1253, Poprad
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
4.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
446
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, OpenOffice, MS Teams, Edupage
Vzdelanie
- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v učiteľskom odbore
- minimálne 3 roky praxe v kategórii učiteľ, samostatný pedagogický zamestnanec
Každá pozícia školského digitálneho koordinátora musí byť obsadená zamestnancom, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady v súlade s zákonom č. 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky – Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – a v zmysle jej pripravovanej aktualizácii https://www.slovlex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2023/170).
Ďalšie požiadavky
Zamestnanec na pozícii školského digitálneho koordinátora je povinný do roka od nástupu na pozíciu predložiť potvrdenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania (akceptujeme aj vzdelávanie realizované v rámci pôsobenia na pozícii školského digitálneho koordinátora v projektoch financovaných zo zdrojov EÚ).
Zoznam akceptovaných akreditovaných vzdelávaní (môže byť doplnený počas realizácie projektu):
• inovačné vzdelávanie (min. 50 hod.) – „Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu“ (poskytovateľ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika),
• inovačné vzdelávanie (min. 50 hod.) –„Program koordinátorov digitálnych kompetencií (PKDK)“ (poskytovateľ JA Slovensko).

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná stredná odborná škola služieb
Ulica SNP 1253
05801 Poprad
https://ssossnp.edupage.org/
0527860131
Kontaktná osoba
Ing. Mária Krempaská
0918818231