Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Lukáčovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 191, Lukáčovce
Aprobácia
Biológia, Dejepis, Geografia
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.7.2024
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
35
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
áno

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet-pokročilý, word - pokročilý, excel - pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Hlavná 191
95123 Lukáčovce
zmslukacovce.edupage.org
0377829105
Kontaktná osoba
Mgr. Dušana Galgoci
0949438824