Predmet

Majster odbornej výchovy

Súkromná stredná odborná škola technická, Žiar nad Hronom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
201
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Excel - elementárna, Microsof Word - elementárna
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Náplň práce:
Vyučovanie predmetu odborný výcvik v strojárskych odboroch:
- ručné spracovanie a trieskové obrábanie kovov
- práca na konvenčných obrábacích strojoch.
Požadované vzdelanie:
- úplné stredné odborné vzdelanie v skupine odborov Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
- bez požiadavky na odbornú prax.
Výhodou, ale nie podmienkou:
1. Doplnkové pedagogické vzdelanie
2. Odborná a pedagogická prax
3. Schopnosť pracovať na CNC obrábacích strojoch.
Môžete nás kontaktovať aj elektronicky na emailovú adresu: [email protected] alebo [email protected].

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná stredná odborná škola technická
Dr. Janského 10
96501 Žiar nad Hronom
https://ssost.edupage.org/
0456733394
Kontaktná osoba
Ing. Ingrid Astachová
+421918909901