Predmet
Pracovné ponuky za

Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Bratislava-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Drotárska cesta 48, Bratislava-Staré Mesto
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
120
Platové podmienky
Plat:
Zohľadnený Zákonom č. 553/2003 a Nariadením vlády č. 296/2022 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Odvíja sa od ukončeného vzdelania a rokov praxe.

Benefit:
- možnosť ubytovania na školskom internáte počas týždňa
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení predpisov a Vyhlášky 173/2023 Z.z.

V prípade,že uchádzač/ka nemá vyštudovanú špeciálnu pedagogiku, tak má lehotu 4 rokov na doštudovanie.
Ďalšie požiadavky
Požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- zodpovednosť, komunikatívnosť, kreatívnosť, samostatnosť
- znalosť posunkového jazyka sa nevyžaduje

Požadované dokumenty:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- doklad o dosiahnutom ukončenom vzdelaní.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48
81104 Bratislava-Staré Mesto
https://zsidrotarska.edupage.org/
0262801205,0262801196,0262801207
Kontaktná osoba
Mgr. Gabriela Prachárová
00421262801205