Predmet

Pedagogický asistent

Materská škola, Malacky

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jána Kollára 896, Malacky
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
17.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
597
Platové podmienky
938,00 € - 1 267,50 € (v závislosti od dosiahnutého vzdelania)
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word
Vzdelanie
Požadované kvalifikačné predpoklady a podmienky prijatia:
• úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie v zmysle zákona
č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu,
• fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Jána Kollára 896
90101 Malacky
https://msmalacky.edupage.org/
0347722284,0907 864 432
Kontaktná osoba
Martina Novotová
0907 864 463