Predmet

Školský logopéd

Materská škola, Nové Mesto nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Poľovnícka 12, Nové Mesto nad Váhom
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
601
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady:
Vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v študijnom odbore logopédia alebo
Vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa - rozširujúce štúdium na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii logopéd alebo školský logopéd podľa § 43 ods.12 písm. e) zákona.

Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.


Ďalšie požiadavky
- bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, samostatnosť, znalosť štátneho jazyka
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- štrukturovaný životopis
- súhlas so spracovaním osobných údajov
Prax minimálne 1 rok.

Žiadosť o prijatie do zamestnania doručte elektronicky na adresu materskej školy: [email protected]

Termín zasielania žiadostí na pracovnú pozíciu je do 20.6.2024

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. V prípade pohovoru Vás budeme kontaktovať.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Poľovnícka 12
91501 Nové Mesto nad Váhom
www.materskaskolanmnv.sk
032/7484484,032/7484482
Kontaktná osoba
PaedDr. Dana Chmelová
0327484484