Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Báb

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Báb 225, Báb
Aprobácia
Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
104
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office, EduPage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a kvalifikačné predpoklady v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Vzťah k deťom, rešpektovanie individuality, pedagogický rozhľad, samostatnosť, chuť experimentovať a hľadať nové spôsoby a metódy vo vyučovaní, ochota učiť sa, spolupráca v tíme, spolupráca s rodičmi

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Báb 225
95134 Báb
https://zsbab.edupage.org/
0376588234
Kontaktná osoba
Mgr. Henrieta Škodová
0376588234