Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Jablonec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jablonec 59, Jablonec
Termín nástupu
26.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
52
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, PowerPoint, práca s interaktívnou tabuľou a edupage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
ZŠ Jablonec je neplnoorganizovaná ZŠ (1. - 4.ročník) bez právnej subjektivity, zriaďovateľom je Obec Jablonec. Aktuálne máme 52 žiakov, v šk.roku 2024/2025 očakávame cca 70 žiakov. Do nášho tímu hľadáme šikovnú a milú pani učiteľku/učiteľa.
Perspektíva trvalého pracovného pomeru.
Ponúkame prácu v príjemnom a priateľskom kolektíve, individuálny prístup k zamestnancom, vzdelávanie a podporu zvyšovania kvalifikácie a odbornosti.
Požadujeme ovládanie štátneho jazyka, zdravotnú spôsobilosť, občiansku a morálnu a bezúhonnosť, komunikatívnosť, empatiu, obetavosť, zodpovednosť, spoľahlivosť.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Jablonec 59
90086 Jablonec
https://zs1-4jablonec.edupage.org/
0336488156,033 6488 156, 0904 141 195
Kontaktná osoba
Štěpánka Oscitá
0904141195