Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Hranovnica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Sládkovičova 501/15, Hranovnica
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
22.5.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
449
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pracovná ponuka je pre učiteľa na 2. stupeň ZŠ, na dobu určitú do 30.06.2024 (za učiteľku na PN) s istým predpokladom pokračovania pracovného pomeru od 01.09.2024. Úväzok - hodiny anglického jazyka.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Sládkovičova 501/15
05916 Hranovnica
www.zshranovnica.sk
0527888863,052/7888863
Kontaktná osoba
Mgr. Lukáš Chovan
0911 422 946