Predmet

Zástupca riaditeľa

Stredná zdravotnícka škola, Prievidza

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vinohradnícka 8A, Prievidza
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom študijnom odbore (ošetrovateľstvo, fyzioterapia + 3.stupeň VŠ „PhD.“, všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo), doplňujúce pedagogické štúdium
(DPŠ) a minimálne 2 roky odbornej klinickej praxe a dva roky pedagogickej praxe
Zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
Ďalšie požiadavky
• Znalosť zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
• Znalosť štátneho vzdelávacieho programu v odbore 5361 M PRAKTICKÁ SESTRA a 5371 H SANITÁR
• Znalosť práce s PC
• Spoločenský rozhľad
• Samostatnosť
• Flexibilita
• Ochota spolupracovať na projektoch školy
• Komunikatívnosť

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná zdravotnícka škola
Vinohradnícka 8A
97158 Prievidza
https://szspd.edupage.org/
0465186021
Kontaktná osoba
Viera Beňová
+421901 918 352