Predmet

Vychovávateľ

Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Piaristická 6, Nitra
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
626
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Rešpektujúca komunikácia, tímová spolupráca, kreativita, mimoškolské aktivity, prístup zameraný na potreby žiaka, spolupráca s rodičmi

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského
Piaristická 6
94901 Nitra
www.pssjknr.sk
0372300200, 0905480585,0905 480 585
Kontaktná osoba
Mgr. Marcela Jahnová
0911451708