Predmet

Učiteľ/ka ZUŠ

Elokované pracovisko ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy, Východná

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 790, Východná
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC, internet (e-mail, www)-základy, Microsoft Excel-základy, Microsoft Word-základy
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
HĽADÁME UČITEĽA - HRY NA KLAVÍRI, SPEV, GITARA, FLAUTA, HELIGONKA na plný úväzok / polovičný úväzok, dohoda o pracovnej činnosti,
- absolvent vysokej školy so zameraním na hudobný nástroj, interpretáciu, pedagogiku hudobného nástroja
- absolvent konzervatória so zameraním na hudobný nástroj
- študent hudobného konzervatória 5. a 6.ročníka.
Ak si zodpovedný, vidíš v tejto práci svoju budúcnosť a chceš naberať pedagogické skúsenosti a máš rád prácu s deťmi
Možnosť preplácania cestovného pri dochádzaní za prácou na elokované pracoviská
- možnosť aj skráteného/plného pracovného úväzku, dohody o pracovnej činnosti po dohode so zamestnávateľom
- Vyučovanie teórie, histórie umenia a pod.
- Rozvíjanie talentu a individuálnych tvorivých schopností žiakov.
- Organizovanie vystúpení, besied, výstav a pod.
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- overená kópia diplomu o splnení kvalifikačných predpokladov pre výkon práce pedagogického zamestnanca,
- životopis,
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Elokované pracovisko ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy
Školská 790
03232 Východná
0915877311
Kontaktná osoba
Simona Némethová
0948716693