Predmet
Pracovné ponuky za

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Súkromná základná škola, Modra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kostolná 3, Modra
Termín nástupu
19.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, OpenOffice, Edupage.
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Do nášho tímu v súkromnej základnej škole Eureka, v Modre hľadáme učiteľku/ učiteľa – láskavého človeka, s prirodzeným empatickým vzťahom a vnímavým prístupom k deťom a aj k dospelým. U nás určite uplatní svoju lásku k deťom, kreativitu, vzťah k inovatívnemu vzdelávaniu, túžbu po osobnom raste, radosť z učenia sa nových vecí a otvorenú komunikáciu. Za dôležité vlastnosti v našom tíme považujeme zodpovednosť, dôslednosť, spoľahlivosť a tímového ducha.
Naša škola ponúka vzdelávanie pre život. Snažíme sa vytvoriť prirodzené bezpečné, prijímajúce prostredie, ktoré umožní každému dieťaťu rozvíjať jeho vnútorný potenciál, získať lásku k učeniu, rešpekt k druhým a sebadisciplínu. Podporujeme prirodzenú zvedavosť, aby deti samé objavili svet.
Nachádzame sa blízko mesta a zároveň sme obklopení prírodou.
Našimi hodnotami sú:
- hlboká a trvalá láska k dieťaťu,
- sloboda a zodpovednosť,
- rozvoj,
- individualita,
- rozmanitosť.

Pri tvorbe vzdelávacieho konceptu vychádzame zo štátneho vzdelávacieho programu, Montessori pedagogiky a filozofie, našich skúseností, tvorivosti a poznania sveta, individuálnych potrieb detí a základných presvedčení.

Ak vás naša ponuka zaujala, pozrite si našu web stránku: https://www.zseureka.sk/ a prídite na osobný pohovor.

Tešíme sa na vás.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola
Kostolná 3
90001 Modra
https://szseureka.edupage.org/
+421 907 171776
Kontaktná osoba
Mgr. Alena Beňová
0907171776