Predmet
Pracovné ponuky za

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Ľutina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ľutina 4, Ľutina
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
17.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
112
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s počítačom na užívateľskej úrovni - Microsoft Word, Excel, Power Point, práca s internetom
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a Vyhlášky MŠVV SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
- učiteľ druhého stupňa základnej školy s aprobáciou MATEMATIKA
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť je potrebné doručiť emailom na adresu: [email protected]

Vybraní uchádzači budú emailom pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Ľutina 4
08257 Ľutina
https://skolalutina.edupage.org/
0514596234
Kontaktná osoba
Marek Adamečko
0917476292