Predmet

Zdravotná sestra

Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ulica Komenského 1227/8, Sereď
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
560
Platové podmienky
Základná zložka mzdy (v hrubom):
1180 € za mesiac
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Náplň (druh) práce
Lekár, sestra alebo zdravotnícky záchranár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v súlade so štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi na základe návrhu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti dieťaťu a žiakovi v škole:
a) sleduje a posudzuje zdravotný stav,
b) meria, posudzuje a zaznamenáva vitálne funkcie,
c) aplikuje lieky všetkými dostupnými formami,
d) odoberá biologický materiál,
e) orientačne vyšetruje krv pomocou glukomera,
f) podáva stravu sondou, alebo cez gastrostómiu,
g) ošetruje všetky typy stómií a vymieňa stomické vrecko,
h) hodnotí a ošetruje poruchy celistvosti kože,
i) hodnotí stav výživy a dohliada nad dodržiavaním dietetického stravovania dieťaťa a žiaka v škole,
j) zabezpečuje intimitu dieťaťa a žiaka pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
k) informuje príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa alebo žiaka,
l) informuje zákonného zástupcu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti jeho dieťaťu,
m) vedie si Zdravotný záznam,
n) vykonáva administratívne činnosti v rozsahu svojej praxe.

Požadované vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore všeobecná sestra
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore verejné zdravotníctvo
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore všeobecné lekárstvo

Dĺžka praxe
bez požiadavky na odbornú prax
Ďalšie požiadavky
Zdravotnícky pracovník v ZŠ bude zamestnaný z financií z Plánu obnovy.
Informácie o výberovom konaní
Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Pracovný čas: od 7:00 do 15:00
Pracovné miesto je na dobu určitú do 31.12.2024, v prípade predĺženia projektu z Plánu obnovy bude prac. zmluva predĺžená.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Jana Amosa Komenského
Ulica Komenského 1227/8
92601 Sereď
https://zskomsered.edupage.org/
0317892404,0316270151
Kontaktná osoba
Brigita Halasi
+421 316270151