Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Horná Ždaňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Horná Ždaňa 107, Horná Ždaňa
Aprobácia
Geografia, Matematika, Telesná a športová výchova
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Motivačný list
Zaslať do 21.06. 2024 elektronicky na adresu : [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Horná Ždaňa 107
96604 Horná Ždaňa
https://zshzdana.edupage.org/
0456766169,045/6766169
Kontaktná osoba
Ľubica Tonhajzerová
0917 353 039