Predmet

Psychológ, školský psychológ

Základná škola s materskou školou Karola Strmeňa, Palárikovo

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jána Amosa Komenského 8, Palárikovo
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
271
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Karola Strmeňa
Jána Amosa Komenského 8
94111 Palárikovo
https://zspalarikovo.edupage.org/
0356493212,035/6493213
Kontaktná osoba
Ing. Katarína Malíková
0356493213