Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola priemyselných technológii, Košice-Šaca

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Učňovská 5, Košice-Šaca
Aprobácia
Strojníctvo
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
364
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola priemyselných technológii
Učňovská 5
04015 Košice-Šaca
https://sossaca.edupage.org/
0557260100
Kontaktná osoba
Mgr. Lucia Čupková
0557260226