Predmet
Pracovné ponuky za

Recepčný/á

Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, Senica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
19.8.2024
Rozsah úväzku
53%
Počet študentov školy
597
Platové podmienky
Platové podmienky: - plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č. 55/2003 Z. z. podľa tabuľky: Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme-platová trieda 1 od sumy 694,50 eur (do 2 rokov praxe) do sumy 833,50 eur (nad 40 rokov praxe) v závislosti od rokov započítanej praxe.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
nevyžadujú sa
Vzdelanie
Požiadavky na pracovnú pozíciu vrátnik: kvalifikačné predpoklady na vzdelanie sa nevyžadujú.
Ďalšie požiadavky
Náplň práce:
- vedenie evidencie príchodov a odchodov zamestnancov v rámci pracovnej doby, vedenie evidencie o návštevách, zabezpečovanie ochrany a čistoty pracovného prostredia vstupnej haly a priestorov pred budovou školy, zabezpečovanie poriadku vo vstupnej hale počas prestávok, dohľad nad dodržiavaním zákazu žiakov opúšťať budovu školy bez priepustky podpísanej zákonným zástupcom, dodržiavanie zásad BOZP a PO.

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu posielajte, prosím, svoje žiadosti a životopisy na adresu: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica alebo e-mail: [email protected]
Po posúdení jednotlivých životopisov budú vybraní uchádzači o pracovnú pozíciu kontaktovaní a pozvaní na plánované výberové konanie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách
V. Paulínyho Tótha 31/5
90501 Senica
https://sosse.edupage.org/
0346512713,0346513790,0346983440,034/6983438
Kontaktná osoba
Katarína Valentová
0346983441