Predmet

Mentor

Regionálne centrum podpory učiteľov pre región Trenčín a Bánovce nad Bebravou, Trenčín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hasičská 118/2, Trenčín
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
50%
Platové podmienky
Hrubá mzda môže dosiahnuť pri polovičnom úväzku 1 000 eur.

Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Na mesačnej báze sa bude skladať aj z pohyblivej zložky, ktorá bude závislá od miery plnenia úloh a dosahovania stanovených výsledkov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
skúsenosť práce s nástrojmi OFFICE (word a excel), OUTLOOK. V sharepointe Vás pracovať naučíme.
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z. + minimálne 5 rokov pedagogickej praxe.

Iné alternatívy nie sú prípustné (napr. vzdelanie nepedagogického smeru).
Ďalšie požiadavky
V našom tíme dávame príležitosť ďalším kolegom, ktorým od 09/2024 môžete byť aj Vy.

Ponuka je určená pre LEN PRE TÝCH z Vás, ktorí máte pedagogickú prax MIN. 5 rokov ako učiteľ ZŠ alebo SŠ, záleží Vám na budúcnosti vzdelávacieho systému a chcete prispieť k jeho rozvoju.

Ako mentor sa budete venovať kolegom - pdg. zamestnancom škôl v regióne TN+BN, časť práce budete vykonávať aj kancelárii (Hasičská ul., Trenčín).
Vaša agenda: konzultácie a učiteľmi v ZŠ, príprava a realizácia workshopov v stanovených oblastiach/témach, účasť na vzdelávaniach určených pre mentorov a individuálny sebarozvoj.

Podmienka: Váš úväzok je podmienený existenciou iného súčasne prebiehajúceho úväzku v ZŠ/SŠ (musíte byť súčasne praktizujúci/a učiteľ/ka), ktorý bude od 1.9.2024 max. v rozsahu 1 - 11 hodín týždenne sústredených do 1, max. 3 pracovných dní.
Váš úväzok mentora môže byť až 100 % za podmienky, že v ZŠ/SŠ Vám zostane úväzok v rozsahu min. 1 a max. 5 hodín týždenne sústredených v jednom pracovnom dni.

Ďalšie Vaše otázky radi zodpovieme telefonicky alebo osobne v rámci osobného pohovoru.

MIESTO VÝKONU PRÁCE: okresy Trenčín a Bánovce nad Bebravou, kancelária RCPU Hasičská 118/2, Trenčín.

VP sk. B je výhodou.

DOVOĽUJEME SI VÁS UPOZORNIŤ, ŽE BUDEME KONTAKTOVAŤ LEN TÝCH UCHÁDZAČOV, KTORÍ NAPLNILI KVALIFIKAČNÉ POŽIADAVKY (VZDELANIE A PRAX) V ZMYSLE VYŠSIE UVEDENÉHO.

Ak Vás ponuka zaujala a chcete sa zaradiť do výberového konania, vyplňte prosím tento dotazník
https://forms.gle/5M4mmiL2wrCov9qr5

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Regionálne centrum podpory učiteľov pre región Trenčín a Bánovce nad Bebravou
Hasičská 118/2
911 01 Trenčín
Kontaktná osoba
Ivana Loduhová
0905172491