Predmet
Pracovné ponuky za

Vedúci školskej jedálne

Stredná odborná škola informačných technológií, Košice-Juh

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ostrovského 1, Košice-Juh
Termín nástupu
15.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
738
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pokročilá znalosť školského stravovacieho programu VIS a EduPage; práca s PC (Word, Excel)
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady: minimálne úplne stredné odborné vzdelanie

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

prax v oblasti školského stravovania
samostatnosť, zodpovednosť
zdravotná spôsobilosť
odborná spôsobilosť pre prácu v potravinárstve
bezúhonnosť

Zamestnanecké benefity:
5 dní dovolenky nad rámec ZP
príspevok zamestnávateľa na DDS (3. pilier)
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu [email protected] do 30.07.2024. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú osobnostné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola informačných technológií
Ostrovského 1
04001 Košice-Juh
www.ostrovskeho.sk
0556436891,0556431978,0556436894,055/6436891
Kontaktná osoba
SOŠIT, Ostrovského 1, Košice
0556436891