Predmet
Pracovné ponuky za

Učiteľ/ka SŠ

Súkromná stredná odborná škola, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dom Odborov Antona Bernoláka 51/blok B, Žilina
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
113
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať podľa zákon 553/2003 Z. z. a
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené
Stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Internet
Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Ďalšie požiadavky
Iné požiadavky:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti,
- ovládanie Anglického a štátneho jazyka,

Uchádzači o výberové konanie k prihláške doložia:
• osobný dotazník,
• profesijný životopis,
• overený doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná stredná odborná škola
Dom Odborov Antona Bernoláka 51/blok B
01001 Žilina
https://sosss.edupage.org/
0417641923,0911936177
Kontaktná osoba
Bc. Michal Tarčák
+421417235263