Predmet

Špeciálny pedagóg

Základná škola, Divín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lúčna 8, Divín
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
252
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

Zmluva na dobu určitú od 01. 09. 2024 do 31. 08. 2025 s možnosťou následného predĺženia, žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou, e-mailom, prípadne doručiť osobne najneskôr do 31. 05. 2024.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Lúčna 8
98552 Divín
https://zsdivin.edupage.org/
0474397315,047/4397315
Kontaktná osoba
Aneta Zvarová
0905572954