Predmet

Vychovávateľ

Stredná odborná škola technická, Lučenec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dukelských hrdinov 2, Lučenec
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
489
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC (Word, Excel, Power Point, práca s internetom)
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Miesto výkonu práce: Školský internát pri SOŠ Technickej Lučenec, Fándlyho 3, Lučenec
Pracovná doba v poobedňajších hodinách 14:00- 22.00, Kvalifikačné predpoklady: Stredoškolské vzdelanie - vychovávateľstvo, Vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa
Zoznam požadovaných dokladov: písomná žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný profesijný životopis, súhlas na spracovanie a uchovanie osobných údajov pre účely výberového konania, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.
Ďalšie požiadavky: zdravotná spôsobilosť v zmysle paragr. 9 ods. 1 písm. c) a v zmysle paragr. 16 ods. 2 Zákona č. 138/2019 sa preukazuje potvrdením od lekára. Čestné vyhlásenie o splnení predpokladu o bezúhonnosti.
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
Prax v odbore, ovládanie štátneho jazyka, znalosť maďarského jazyka výhodou, znalosť práce s PC, vzťah k pedagogickej práci, samostatnosť pri práci, zodpovednosť, veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti, lojalita, flexibilita, dôslednosť.
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 21.6.2024 - na emailovú adresu: [email protected], osobne, poštou na adresu Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola technická
Dukelských hrdinov 2
98401 Lučenec
https://sostlc.edupage.org/
0474331205,0905654739,0474331210,047/4331205
Kontaktná osoba
Mgr. Ivan Urbančok
0918 588 505