Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola, Toporec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 7/6, Toporec
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
322
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Word, internet
Vzdelanie
Vysokoškolské 2. stupňa podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov v platnom znení

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská 7/6
05995 Toporec
https://zstoporec.edupage.org/
0524594137,052 4594137
Kontaktná osoba
Mgr. Mária Rezničáková
0948957989