Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Súkromná základná škola FUTURUM , Trenčín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
1.mája 169/9 , Trenčín
Termín nástupu
22.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópia - doklad o vzdelaní
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Znalosť anglického jazyka (štátna skúška) vítaná.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola FUTURUM
1.mája 169/9
911 01 Trenčín
https://szsfuturum.edupage.org/
032/ 2021305
Kontaktná osoba
Mgr. Zuzana Verešová
0905 905 297