Predmet
Pracovné ponuky za

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola s materskou školou, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vančurova 6193/38, Trnava
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
514
Platové podmienky
funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
vzdelanie a kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Vančurova 6193/38
91701 Trnava
https://vancurova.edupage.org/
033/3236921 - 923
Kontaktná osoba
RNDr. Dáša Černá
0918734056