Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola s materskou školou , Suchá nad Parnou

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Suchá nad Parnou 55, Suchá nad Parnou
Termín nástupu
21.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
344
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Stupnica platových taríf a výška hrubej mzdy podľa započítanej praxe:
(VŠ II. st. začínajúci) PT 6 od 1 240,00 €
(VŠ II. st. samostatný podľa praxe) PT 7 od 1 351,50 € - do PT 9 od 1 696,50 €

Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zamestnávateľ poskytuje príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie a po odpracovaní 2 rokov aj rekreačný príspevok.
V prípade potreby je možné dohodnúť iný termín nástupu. Pracovné miesto nie je viazané na projekty, ani na POP 3.

doklady: žiadosť, životopis, vzdelanie, čestné prehlásenie -bezúhonnosť, súhlas so spracovaním osobných údajov – posielať elektronicky).

Na základe predložených žiadosti bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Suchá nad Parnou 55
91901 Suchá nad Parnou
0903580155
Kontaktná osoba
Mgr. Katarína Dzureková
0903580155