Predmet
Pracovné ponuky za

Psychológ, školský psychológ

Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium, Rimavská Sobota

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
P. Hostinského 3, Rimavská Sobota
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
314
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Užívateľské ovládanie PC (programy Word, Excel, internet)
Vzdelanie
Vzdelanie VŠ II. stupeň, študijný odbor podľa zák. č. 138/2019 Z. z. o pg. a odbor.
zamestnancoch a vyhl. MŠVVaŠ č. 1/2020 o kvalifik. predpokladoch pg. a odborných zam.
Ďalšie požiadavky
Práca v rámci projektu: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov III.
Dokonalé ovládanie slovenského jazyka, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium
P. Hostinského 3
97901 Rimavská Sobota
https://gymrs.edupage.org/
0475621471,047/5621471
Kontaktná osoba
PaedDr. Miriam Szántóová
0911095669