Predmet

Školník

Základná škola, Kysak

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kysak 210, Kysak
Termín nástupu
1.7.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
151
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie, úplné stredné vzdelanie
Ďalšie požiadavky
K prihláške mailom na [email protected] priložte:
- životopis
Termín podávania prihlášok je do: 24.05.2024

fyzická zdatnosť, manuálna zručnosť
- vykonávanie údržbárskych prác v objektoch školy,
- starostlivosť o čistotu a údržbu v areáli školy (kosenie, odpratávanie snehu, zadeľovanie práce upratovačkám)
- vykonávanie pravidelných obhliadok funkčnosti zariadení školy

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pozvať na pracovný pohovor iba vybraných uchádzačov spĺňajúcich kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom podľa vlastného výberu. Zároveň si vyhradzuje právo v prípade nesplnenia niektorej podmienky procesu vytvárania a obsadzovania pracovného miesta danú pozíciu neobsadiť.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Kysak 210
04481 Kysak
https://zskysak.edupage.org/
0556991412,0917299139
Kontaktná osoba
Mgr. Ondrej Krišanda
0917299139