Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Kysak

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kysak 210, Kysak
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
151
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
K prihláške mailom na [email protected] priložte:
- životopis
- fotokópie dokladov o vzdelaní
Termín podávania prihlášok je do: 17.05.2024
Pozícia - zastupovanie počas dlhodobej PN!!!!!!!

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 17.05.2024 na adresu školy alebo e-mailom na adresu: [email protected]

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pozvať na pracovný pohovor iba vybraných uchádzačov spĺňajúcich kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom podľa vlastného výberu. Zároveň si vyhradzuje právo v prípade nesplnenia niektorej podmienky procesu vytvárania a obsadzovania pracovného miesta danú pozíciu neobsadiť.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Kysak 210
04481 Kysak
https://zskysak.edupage.org/
0556991412,0917299139
Kontaktná osoba
Mgr. Ondrej Krišanda
0917299139