Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Spojená škola sv. Jána Pavla II. Poprad, Poprad

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dlhé hony 3522/2, Poprad
Aprobácia
Fyzika, Chémia
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
7.6.2024
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
320
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
PC znalosti - pokročilý, Word, Excel
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- profesijný životopis
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Prax je vítaná.
Informovať o úspešnosti budeme len vybraného uchádzača.
Svoje žiadosti posielajte poštou alebo na email: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola sv. Jána Pavla II. Poprad
Dlhé hony 3522/2
05801 Poprad
https://gympuo.edupage.org/
0527721389
Kontaktná osoba
PaedDr. Marcel Karkoška
0901735123