Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Evanjelická základná škola, Bratislava-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Palisády 57, Bratislava-Staré Mesto
Termín nástupu
20.5.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
17.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
140
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, PowerPoint, EduPage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť a bezúhonnosť, komunikatívnosť,
organizačné schopnosti, empatia. Hľadáme kreatívneho tímového hráča.
Do výberového konania (pohovor) budú pozvaní tí uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné
predpoklady.
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, doklady
o ukončenom vzdelaní, čestné prehlásenie o bezúhonnosti a súhlas so spracovaním
osobných údajov. Posielať elektronicky.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Evanjelická základná škola
Palisády 57
81106 Bratislava-Staré Mesto
www.ezs.ba
Kontaktná osoba
Mgr. Anna Kerekrétyová
+421911913667